O Firmie

Warsaw

Coffey w Polsce

Coffey Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa w Polsce od roku 2002. Świadczymy usługi dla organów administracji publicznej oraz klientów instytucjonalnych wzmacniając ich potencjał i efektywność, jak również dla firm prywatnych oraz organizacji pozarządowych umożliwiając im rozwój i odnoszenie sukcesów w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Oddział polski Coffey koncentruje się obecnie na następujących rodzajach usług:

  • Ewaluacja i monitoring. Naszym celem jest poprawa jakości polityk publicznych. Wierzymy, że ewaluacja jest ważnym narzędziem osiągania tego celu. Jej znaczenie uznaje coraz więcej instytucji publicznych na całym świecie.
  • Realizacja projektów rozwoju międzynarodowego dla krajów korzystających ze źródeł pomocy rozwojowej darczyńców na całym świecie. Odddział w Polsce realizuje projekty finansowane przez Komisję Europejską i Brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego (DFID) w ramach tzw. Kontraktów Ramowych.
  • Zarządzanie projektami rozwoju społeczno - ekonomicznego dla sektora publicznego. Nasze referencje projektowe i stabilna sytuacja finansowa pozwalają nam zarządzać wielomilionowymi projektami rozwojowymi, w partnerstwie z innymi firmami, z komplementarnymi zdolnościami i doświadczeniem.
  • Wdrażanie programów szkoleniowych i doradczych dofinansowanych ze środków unijnych. W ostatnich latach przeszkoliliśmy tysiące menedżerów i pracowników MŚP, realizując krajowe i regionalne projekty wdrażane przez m.in. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Coffey na Świecie

Coffey należy do wiodących firm konsultingowych działających na całym świecie w obszarze infrastruktury społecznej i fizycznej. Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę na wszystkich etapach cyklu projektowego, od koncepcji do jej finalizacji. Wspólnie dążymy do osiągnięcia celu jakim jest poprawa warunków życia społeczności na całym świecie.

Coffey działa od ponad 50 lat i zatrudnia więcej niż 4000 pracowników i specjalistów w ponad 80 krajach i posiada stałe biura w obu Amerykach, Afryce, Azji i Pacyfiku, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Na całym świecie, świadczymy usługi na każdym etapie cyklu życia infrastruktury - począwszy od planowania i finansowania projektu, poprzez przygotowanie i rozwiązywanie problemów technicznych do zarządzania zasobami, terminami i budżetami. Korzystamy z naszej wiedzy specjalistycznej w celu zapewnienia realizacji celów w perspektywie długoterminowej i utrzymania infrastruktury na odpowiednim poziomie. Nasza praca obejmuje budowę obiektów infrastruktury - takich jak drogi, budynki, gazociągi, obiekty sportowe - niezbędnych do zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby ludności świata, szybkiej urbanizacji przy dbałości o zasadę zrównoważonego rozwoju i zwiększonej świadomości ekologicznej. Dzięki naszej wiedzy, jesteśmy w stanie również wspierać rządy i agencje pomocowe w celu wzmocnienia społeczności lokalnych, zwiększając jakość ich życia. Zarządzamy projektami w różnych sferach infrastruktury społecznej, w tym w obszarze rozwoju gospodarczego, edukacji i szkoleń oraz ochrony zdrowia.

Coffey in Poland

Coffey has been operating in Poland since 2002. We provide services to public administration and institutional clients, strengthening their capacities and helping them become more effective and efficient. We also help private companies and non-governmental organizations grow and succeed in a dynamic market environment.

Our services in Poland include:

  • Evaluation and monitoring: Our goal is to improve the quality of public policy. We believe that evaluation is vital to achieving this goal. Evaluation’s significance is recognised by an increasing number of public institutions worldwide.
  • Implementation of international development projects funded by donors from around the globe: We are implementing projects financed by the UK Department for International Development and the European Commission (through their framework contracts).
  • Management of socio-economic development projects for the public sector: Our experience, credentials and stable financial position allow us to manage multi-million dollar development projects in partnership with companies with complementary skills and expertise.
  • Implementation of training and consulting programmes co-financed by the European Union: We have trained thousands of small and medium enterprise managers and employees, within the context of the realization of national and regional projects, including those of the Polish Agency for Enterprise Development.

Coffey

With four decades of experience and more than 1,400 development professionals, Coffey is one of the world’s most experienced and trusted international development consulting firms.

Our parent company, Coffey International Limited, is publicly traded on the Australia Stock Exchange. Coffey has a range of specialist businesses working in social and physical infrastructure. Collectively, we strive as global specialists to solve emerging challenges to improve the lives of communities.

Coffey has been operating for over 50 years and employs more than 4,000 people working on projects in more than 80 countries. We have permanent offices throughout the Americas, Africa, Asia and Pacific, Europe and the Middle East.